آفتاب Aftabrouyebandar

پیام آفتاب

سلام سلامی از قلبی شکسته از قلبی دور افتاده همچون کبوتری که در آسمان عشق به پرواز در آمده است.سلامی به بلندای آسمان و به زلالی و خلوص چشمه ساران. سلامی به لطافت گرمای بهاری .سلامی همچو بوی خوش آشنایی سلامی بر خواسته از دل و نشسته بر دل.

آرشیو وبلاگ
آمار وبلاگ
تعداد بازدیدکنندگان: 41674